New:

ClinLifes integritetslöfte

Vi åtar oss att behandla dina uppgifter konfidentiellt.

Löfte om dataskydd

Dina data. Vårt åtagande.

privacyPledge

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Datasäkerhet

Ingen åtgärd utan ditt samtycke

Dina uppgifter lagras endast om du ger ditt samtycke till att delta i en studie. I egenskap av ett företag registrerat i Tyskland är vi juridiskt skyldiga att vara helt GDPR-kompatibla för att få tillstånd att behandla dina uppgifter – oavsett om ClinLife-medlemmar befinner sig hemma eller utomlands.

Kryptering

Alla data är helt krypterade. Endast certifierad studiepersonal på den plats du har valt kan se dina uppgifter via vår säkra programvara. Vi ger inte tredje part tillgång till dina uppgifter och säljer dem inte under några omständigheter.

Anonyma uppgifter för feedback

Vår plattform är utformad på ett sådant sätt att alla dina svar på våra frågeformulär är anonymiserade. Uppgifterna kan inte blandas ihop av misstag och våra anställda kan inte se eller spåra dina personuppgifter tillbaka till dig.

Efterlevnad av GDPR

Inga personuppgifter lagras på våra servrar eller skickas vidare till studiecenter. Vi överlämnar endast dina uppgifter till studiecentret om du aktivt har valt detta.

Kontosekretess

Gratis och icke-bindande

Ditt ClinLife-konto är alltid gratis och registreringen är alltid icke-bindande.

Säkert

Dina kontouppgifter är säkra och skyddade. Läs om våra åtgärder för dataskydd för mer information.

Transparent

Vi vill att du ska känna dig trygg. Om du har fler frågor kan du ta en titt på våra vanliga frågor eller kontakta oss direkt.

Certifikat

Vi har fått pris för våra åtgärder för dataskydd